Privacy Statement Artistlist

Dit is het Privacy Statement van Artistlist, opgericht in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 62883763, kantoorhoudende te Amstelvlietstraat 547, 1096 GG te Amsterdam. Dit privacy- en cookiebeleid (Privacy Statement) is een onderdeel van onze algemene voorwaarden. Sommige termen die in dit Privacy Statement voorkomen worden uitgelegd in de algemene voorwaarden.

Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die u zou kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens of online identifiers, of andere informatie die u ons verstrekt bij het gebruik van de Website

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Artistlist houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
Als Artistlist zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van ons Privacy Statement vragen hebben hierover of contact met ons wensen op te nemen, dan kunt u ons bereiken op info@artistlist.nl.

Welke gegevens verzamelen wij

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens die u met ons wilt delen wanneer u zich registreert voor een account, u abonneert op e-mails, nieuwsbrieven en meldingen die u ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt

Betaalgegevens
Wanneer u gebruik maakt van onze online betalingsfaciliteiten, kunnen wij uw credit- en betaalkaartgegevens (via onszelf of een door ons aangestelde betalingsverwerker) versleuteld opslaan en verwerken.

Contactmomenten
Als u ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via de website, e-mail, telefoon, sms, whatsapp of sociale media), kunnen we vastleggen dat u contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van uw communicatie bewaren, samen met uw contactgegevens en onze antwoorden.

Cookiegegevens
Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van de website, zoals informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt, uw IP-adres en locatie, uw identificatie voor adverteerders (IDFA), de datum en tijd van uw bezoek, de duur van uw bezoek, uw bronsite en uw interacties op de website, inclusief de artiesten waarin u bent geïnteresseerd. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen koppelen aan uw account.

Waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken

In de basis gebruiken wij persoonsgegevens om gewenste diensten, producten en service die u aanvraagt, of waar wij van mening zijn dat ze u zullen interesseren, zo zorgvuldig mogelijk uit te kunnen voeren. Hieronder een overzicht waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken:

Overeenkomsten
Artistlist gebruikt uw gegevens om overeenkomsten te sluiten tussen u en artiesten of ondernemers.

Zoekfunctie
Om te zorgen dat u en andere gebruikers aan elkaar voor te stellen wanneer wij, door uw en andermans instellingen, van mening zijn dat jullie elkaar van dienst kunnen zijn.

Betalingen
Om te zorgen dat betalingen goed verlopen en aan de juiste persoon worden uitbetaald.

Profiel
Te zorgen dat uw profielpagina er goed en verzorgd uitziet.

Informatievoorziening
Om u op de hoogte te houden van boekingen, nieuws en andere diensten via sms, whatsapp, e-mail, pushberichten of andere toekomstige communicatiemiddelen.

Interne Marketing
Om nieuwe service, diensten, interessante informatie of andere content waarvan wij van mening zijn dat het u zal interesseren op maat te maken.

Marketingcampagnes
Om beoordelingen van producten of diensten aangeboden door onze gebruikers te verzamelen en te publiceren, en deze te gebruiken voor marketingcampagnes.

Kwaliteitscontrole & -training
Om klantencommunicatie te gebruiken voor trainings-, registratie- en kwaliteitscontroledoeleinden. Als u onze klantenservice belt kan het zijn dat dit gesprek opgenomen wordt. Indien u dit niet wenst, geeft dit dan vooraf aan.

Klantonderzoek
Om ons te helpen bij het monitoren, verbeteren en beschermen van ons platform, onze producten en diensten, en om de website, producten, diensten (en die van onze gebruikers) voor u te personaliseren op basis van de informatie die u verstrekt en uw gebruik van ons platform, onze producten en diensten.

Klantenservice
Voor het onderzoeken van en het reageren op vragen of klachten ontvangen van u of van anderen, over onze website of onze producten of diensten.

Intern onderzoek
Om intern onderzoek en analyse uit te voeren, zodat we kunnen zien hoe ons platform en bedrijf presteert, en hoe onze producten en diensten worden gebruikt.

Toestemming


Meldingen
In uw account kunt u aangeven op welke wijze u graag benaderd wordt voor eventuele boekingsaanvragen, bevestigingen en andere meldingen voor het uitvoeren van onze service en diensten. Dit kunt u zelf eenvoudig aan en uitzetten.

Marketing
Wanneer u e-mailmarketing ontvangt waar u, ondanks onze goede bedoelingen, geen behoefte aan heeft. Kunt u zich in deze zelfde e-mail direct afmelden voor vervolgmails.

Persoonsgegevens delen met derde partije

Artistlist neemt de beveiliging en verwerking van uw gegevens zeer serieus, en doet er alles aan deze goed te beschermen. We zullen uw gegevens dan ook onder geen enkele voorwaarde verkopen aan, of delen met, derde partijen ten behoeve van diensten of producten. We kunnen uw persoonsgegevens echter wel met geselecteerde derde partijen delen, waaronder in de volgende situaties:
 • Voor het uitvoeren van taken die betrekking hebben op onze service of diensten maken wij deels gebruik van derde partijen. Denk aan e-mails, sms, pushberichten en andere vormen van communicatie om te zorgen dat onze service zo optimaal mogelijk voor u werkt. Voorbeeld: bij het maken van een boeking ontvangt u een bevestigingsmail of sms.
 • Voor het versturen van nieuws e-mails gebruiken wij een derde partij. Zo houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen waarvan wij denken dat het voor u interessant kan zijn. U kunt zich in deze mail altijd afmelden voor toekomstige mails.
 • Voor het ontvangen en uitvoeren van betalingen maken wij gebruik van een derde partij
 • Aan overheidsinstanties en andere derde partijen, zoals vereist of toegestaan door de wet, waaronder in reactie op rechterlijke bevelen. We kunnen ook gebruikersinformatie vrijgeven wanneer we reden hebben om te geloven dat iemand schade toebrengt aan, of inbreuk maakt op onze rechten of eigendommen, andere gebruikers van ons platform of iemand anders die schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten.
 • Om statistische gegevens over klanten te verstrekken, zowel op geaggregeerde basis als op individueel niveau, teneinde de diensten die zij aanbieden aan hun klanten en bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

Bescherming van persoonsgegevens

De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. Hoewel we ons uiterste best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens

Bewaartermijn

Artistlist bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten tot persoonsgegevens

U kunt uw eigen gegevens allereerst zelf beheren in uw account. Hier kunt u persoonsgegevens wijzigen of verwijderen. Wel zijn er bepaalde gegevens nodig om optimaal gebruik te maken van onze diensten. U heeft het recht om, met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren, het volgende te vragen:
 • Om inzage en een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen
 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken
 • Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als het voldoen aan uw verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe hebben (denk aan bijvoorbeeld administratieve doeleinden), kunnen we doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens die u ons hebt gevraagd te verwijderen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens verkeerd zijn gebruikt. We moedigen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. Voor direct contact met ons kunt u altijd een email sturen naar info@artistlist.nl.

Minderjarige

Artistlist is bedoeld voor volwassenen, en dus niet voor personen onder de 18 jaar. We vragen daarom bij inschrijving om een KVK-inschrijving. We verzamelen zo geen, althans niet bewust, persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders. Mocht een minderjarige toch een account hebben aangemaakt zonder toestemming van de ouders, en u ziet dit, meld dit dan via info@artistlist.nl.

Cookie

Net als andere commerciële platformen gebruiken wij voor onze website verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf de controle heeft over uw online privacy. Daarom zijn we duidelijk over welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u een website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website u bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als u niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies plaatsen we altijd. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wilt

Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Met Adobe Analytics en Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.
 • Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:
 • Het aantal bezoekers op onze webpagina's
 • Hoelang een bezoeker op onze site is
 • Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten)
 • Gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt.
 • Hoe u op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat dat u op een advertentie van ons heeft geklikt of op een link in een e-mail)
Meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, leest u in de privacyverklaring van Adobe en de privacyverklaring van Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Wij geven nooit uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, BSN en telefoonnummer) door aan Adobe of Google. In onze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Advertentie Cookies
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en u geen onnodige advertenties te tonen. Hiervoor gebruiken wij: Google Adwords, Google Dynamic Remarketing, Facebook Custom Audiences (wij delen ons klantenbestand niet met Facebook) Microsoft Bing Ads en DoubleClick (van Google). Met deze cookies kunnen wij:
 • Bijhouden welke advertenties u al heeft gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
 • Bijhouden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 • Bijhouden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Zo kunnen we analyseren hoe effectief onze advertenties zijn
 • Bij houden of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U ziet dan geen onnodige advertenties.
Ook als u cookies niet accepteert kunt u nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Met cookies kunnen we u wel advertenties tonen die voor u relevant zijn.
 • Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten
 • Meer informatie over wat Microsoft met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Microsoft. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Microsoft geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Microsoft diensten.
 • Meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Facebook. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook diensten.

Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt ook via uw browser uw cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken. Daarom kunt u beter alleen de ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van uw browser. Zo blokkeert u meteen ook cookies van andere websites. Wilt u geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om onze cookies niet te accepteren. Deze melding ziet u als u onze site voor het eerst bezoekt.